На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 28.01.2021 г. – общо 34

Абланица – 1
Банско – 2
Белица – 1
Благоевград – 3
Ваклиново – 1
Елешница – 1
Кочан – 1
Петрич – 6
Разлог – 11
Рупите – 1
Сандански – 3
Сатовча – 1
Черешово – 1
Якоруда – 1