Предстоящо тестване на педагогически персонал в училищата за COVID-19 в област Благоевград

[Име на образователнозаведение][датанатестване] – темплейт с ръководство как се попълва

„СОУ Христо Ботев – гр. Нова Загора_25.01.2021“ – образец по който следва да се подават данните към РЗИ за отчитане на тестовете от учебните заведения

! Темплейта не трябва да се променя и колоните в червено са задължителни !

В името на файла се вписва -> име на образователно заведение и дата на тестване