На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 18.01.2021 г. – общо 30

Банско – 1
Баня – 2
Бачево – 1
Благоевград – 6
Брежани – 2
Долна рибница – 2
Дрангово – 1
Елешница – 1
Кочан – 2
Логодаж – 1
Микрево – 1
Петрич – 2
Разлог – 5
Слащен – 1
Сливница – 1
Черниче – 1