На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 15.01-17.01.2021 г. – общо 27

Баня – 1
Бачево – 1
Белица – 1
Благоевград – 7
Кочан – 1
Кресна – 1
Микрево – 1
Петрич – 2
Разлог – 7
Сандански – 2
Сливница – 1
Плетена – 1
Яворница – 1