На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 23.12. – 28.12.2020 г. – общо – 119

Бабяк – 1
Белица – 2
Благоевград – 34
Бунцево – 2
Бело поле – 1
Горна Брезница – 1
Гоце Делчев – 3
Добринище – 1
Долна Крушица – 1
Дъбница – 1
Долна Драглище – 1
Коларово – 1
Копривлен – 1
Кочан – 1
Кресна – 1
Лъжница – 1
Марикостиново – 1
Марино Поле – 2
Петрич – 16
Полето – 1
Разлог – 11
Рупите – 1
Сандански – 8
Симитли – 3
Слащен – 2
Струмяни – 1
Якоруда – 3
Банско – 2
Горно Драглище – 1
Дагоново – 1
Долна Градешница – 2
Долна Рибница – 1
Дренково – 1
Поленица – 1
Тополница – 1
Бачево – 1
Долно Осеново – 2
Изгрев – 1
Лешко – 1
Ново Кономлади – 1
Селище – 1