На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 22.12.2020 г. – общо 49

Бабяк – 1
Банско – 2
Благоевград – 20
Българчево – 1
Голешово – 1
Гоце Делчев – 1
Д. Градешница – 2
Катунци – 2
Коларово – 1
Копривлен – 1
Кресна – 3
Марикостиново – 1
Микрево – 1
Петрич – 2
Плетена – 1
Самуилово – 1
Сандански – 6
Струма – 1
Черниче – 1