На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 21.12.2020 г. – общо 67

Абланица – 1
Бабяк – 1
Банско – 1
Баня – 1
Беслен – 1
Благоевград – 27
Борово – 1
Годлево – 1
Г. Драглище – 1
Гоце Делчев – 11
Д. Осеново – 3
Дъбница – 1
Железница – 1
Обел – 1
Петрич – 3
Първомай – 2
Разлог – 1
Садово – 1
Сандански – 7
Церово – 1