На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 14.12.2020 г. – общо – 108

Банско – 2
Баня – 1
Благоевград – 59
Българчево – 1
Г.Тодоров – 1
Г.Брезница – 1
Г.Делчев – 3
Делвино – 3
Джигурово – 1
Добри лаки – 1
Железница – 1
Кочан – 1
Кърналово – 1
Марулево – 1
Мечкул – 1
Мосомище – 1
Н.Делчево – 1
Н.Лески – 1
Петрич – 3
Покровник – 2
Поленица – 1
Първомай – 1
Разлог – 1
Рилци – 1
Сандански – 6
Селище – 1
Струма – 1
Тешово – 1
Филипово – 2
Фъргово – 1
Цапарево – 2
Церово – 1
Черна Места – 1
Черниче – 1
Якоруда – 1