На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 10.12.2020 г. – общо – 105

Банско – 1
Бачево – 1
Белица – 1
Благоевград – 47
Борово – 2
Годешево – 1
Г.Брезница – 1
Г.Делчев – 7
Добринище – 1
Д.Осеново – 1
Краище – 1
Кресна – 3
Крупник – 1
Микрево – 2
Мосомище – 1
Н.Кономлади – 1
Петрич – 6
Разлог – 3
Сандански – 11
Сатовча – 1
Селище – 2
Симитли – 2
Склаве – 2
Фъргово – 1
Хаджидимово – 1
Хотово – 1
Церово – 2
Черниче – 1