На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 08.12.2020 г. – общо 112

Банско – 6
Бачево – 1
Белица – 1
Бело поле – 1
Благоевград – 59
Горчево – 1
Гоце Делчев – 4
Дамяница – 1
Долно Осеново – 1
Зелен дол – 1
Копривлен – 1
Краище – 1
Крупник – 1
Логодаж – 1
Марикостиново – 1
Марино поле –
Микрево – 2
Ново Делчево – 1
Петрич – 4
Падеш – 1
Покровник – 1
Първомай – 1
Разлог – 2
Рупите – 1
Ръждак – 1
Сандански – 9
Симитли – 2
Старчево – 1
Церово – 2
Черна места – 1
Черниче – 1