На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 02.12.2020 г. – общо 202

Абланица – 3
Бело поле – 1
Благоевград – 65
Боголин – 2
Борово – 2
Брежани – 1
Българчево – 1
Вълкосел – 1
Годешево – 2
Господинци – 1
Гоце Делчев – 35
Гърмен – 1
Дебочица – 1
Дебрен – 1
Долно Рибница – 1
Долно Драглище – 1
Долно Дряново – 1
Изгрев – 1
Илинденци – 1
Кавракирово – 2
Копривлен – 1
Кочан – 4
Краище – 1
Кресна – 1
Крупник – 1
Крушево – 1
Кулата – 1
Лещен – 1
Мелник – 1
Мосомище – 1
Ново Делчево – 4
Ново Лески – 4
Огняново – 2
Осина – 1
Падеш – 3
Петрич – 10
Пирин – 1
Първомай – 3
Разлог – 2
Ракитна – 1
Сандански – 17
Сатовча – 2
Склаве – 1
Скрът – 2
Теплен – 3
Тешово – 2
Фъргово – 1
Хаджидимово – 2
Хвостяне – 1
Цапарево – 1
Черниче – 2