На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 20.11-22.11.2020 г. – общо 228

Баничан – 1
Баня – 3
Бачево – 5
Благоевград – 111
Буково – 1
Ваклиново – 2
Горна Крушица – 1
Гоце Делчев – 9
Гърмен – 2
Дебрен – 1
Добърско – 1
Долно Драглище – 1
Дъбница – 1
Изгрев – 2
Илинденци – 1
Клисура – 1
Копривлен – 1
Краище – 1
Кресна – 7
Крибул – 1
Левуново – 1
Логодаж – 2
Микрево – 1
Мосомище – 1
Петрич – 9
Покровник – 1
Разлог – 8
Рилци – 1
Сандански – 16
Симитли – 7
Теплен – 2
Тешово – 1
Черна места – 1
Черниче – 1
Юруково – 1
Петрово – 1
Бабяк – 1
Банско – 1
Беласица – 2
Бело поле – 2
Горна Брезница – 3
Градево – 1
Еленово – 1
Марикостиново – 1
Мелник – 1
Ново Лески – 1
Филипово – 1
Яворница – 1
Якоруда – 2
Хаджидимово – 1
Кърналово – 1
Плоски – 1