Заповед на директора на РЗИ Благоевград – РД-01-1063/17.11.2020 г.

На основание чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето и чл. 10 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, във връзка с Решение №673 на Министерския съвет от 25.09.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение№ 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерския съвет от 12.06.2020 г., Решение №418 на Министерския съвет от 25.06.2020 г. и Решение №482 на Министерския съвет от 15.07.2020г., Решение №525 на Министерския съвет от 30.07.2020 г. и Решение №609 на Министерския съвет от 28.08.2020 г., и въведените противоепидемични мерки на територията на страната, и във връзка с предложение на Общински кризисен щаб – Петрич, назначен със Заповед №IV-А-78/13.03.2020 г. на кмета на община Петрич, за въвеждане на временни противоепидемични мерки за период от 14 дни на територията на община Петрич, във връзка с отчетена 14-дневна заболеваемост на 253 души при население от 65 000 души в общината и след съгласуване с Областния оперативен щаб – Благоевград