АктуалноИнформация за коронавирус COVID-19Новини

Информационен бюлетин от 09.11.20 до 13.11.2020 г. във връзка със спазването на противоепидемичните мерки

Контрол по спазване на противоепидемичните мерки във връзка със Заповед на Министъра на здравреопазването РД-01-609/21.10.2020 г., извършените проверки на обекти с обществено предназначение и транспортни средства на територията на община Благоевград са 165 броя, съставени актове за установяване на административни нарушения – 2 броя. Най-често срещаните нарушения са: неносенето на маска на определените за целта места и неспазване на необходимата дистанция и струпване на хора на открито.

Проверките на служителите на РЗИ Благоевград съвместно с органите на МВР ще продължават ежедневно на територията на област Благоевград, като призоваме всички граждани сриктно да спазват всички противоепидемични мерки съгласно горецитираната Заповед на Министъра на здравеопазването и при констатиране на нарушения на заповедта да сигнализират в РЗИ-Благоевград.