На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 13.11-15.11.2020 г. – общо 303

Българчево – 1
Банско – 5
Баня – 8
Бачево – 1
Бел камен – 1
Благоевград – 147
Генерал Тодоров – 1
Добърско – 2
Долна Градешница – 2
Железница – 1
Зелен дол – 1
Изгрев – 2
Камена – 1
Катунци – 3
Коларово – 1
Кресна – 5
Лешница – 1
Лещен – 1
Мощанец – 2
Ново Делчево – 1
Петрич – 15
Пирин – 1
Покровник – 1
Поленица – 3
Разлог – 19
Рилци – 1
Сандански – 23
Сатовча – 2
Сенокос – 1
Симитли – 8
Скрът – 1
Церово – 2
Яворница – 5
Белица – 1
Годлево – 1
Гоце Делчев – 15
Илинденци – 1
Ключ – 2
Крупник – 1
Левуново – 1
Лешко – 1
Логодаж – 1
Марчево – 1
Микрево – 1
Плоски – 1
Селище – 1
Сливница – 1
Марино поле – 1
Мосомище – 1
Огняново – 1
Склаве – 1
Хаджидимово – 1