Заповед на директора на РЗИ Благоевград – РД-01-1047/13.11.2020 г.

На основание чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето и чл. 10 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, във връзка с Решение №673 на Министерския съвет от 25.09.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение№ 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерския съвет от 12.06.2020 г., Решение №418 на Министерския съвет от 25.06.2020 г. и Решение №482 на Министерския съвет от 15.07.2020г., Решение №525 на Министерския съвет от 30.07.2020 г. и Решение №609 на Министерския съвет от 28.08.2020 г., и въведените противоепидемични мерки на територията на страната, и във връзка с предложение на Общински кризисен щаб – Гоце Делчев за въвеждане на временни допълнителни противоепидемични мерки на територията на община Гоце Делчев за периода от 00:00 часа на 13.11.2020 г. до 30.11.2020 г., във връзка с усложнената ситуация в общината, значително нарастване на диагностицираните с COVID-19 и необходимостта от допълнителни противоепидемични мерки, които да ограничат разпространението на COVID-19, и след съгласуване с Областния оперативен щаб – Благоевград