На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 10.11.2020 г. – общо 231

Абланица – 1
Банско – 12
Баня – 2
Бачево – 6
Белица – 1
Бело поле – 2
Благоевград – 116
Генерал Тодоров – 1
Горна Брезница – 1
Гоце Делчев – 10
Дебрене – 1
Добри лаки – 1
Добърско – 2
Елешница – 1
Изгрев – 1
Илинденци – 1
Катунци – 1
Коларово – 1
Копривлен – 1
Кресна – 8
Крибул – 1
Крупник – 1
Левуново – 1
Лешко – 1
Логодаж – 1
Мосомище – 2
Ново Кономлади – 1
Ново Лески – 1
Огняново – 1
Осина – 1
Ощава – 1
Петрич – 10
Покровник – 2
Поленица – 1
Първомай – 1
Разлог – 5
Рилци – 1
Сандански – 12
Симитли – 7
Скрът – 1
Струмяни – 1
Хаджидимово – 1
Церово – 1
Черешово – 1
Якоруда – 5