На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 09.11.2020 г. – общо 195

Абланица – 6
Аврамово – 2
Банско – 3
Баня – 1
Бачево – 1
Беласица – 1
Благоевград – 106
Брежани – 1
Гега – 1
Горно Дряново – 1
Господинци – 1
Гоце Делчев – 14
Дебрен – 1
Долна Градешница – 2
Долна Крушица – 1
Зелен дол – 2
Ключ – 2
Кочан – 1
Кресна – 2
Логодаж – 1
Марикостиново -1
Мосомище – 2
Ново Лески – 1
Петрич – 15
Полена – 1
Полето – 1
Разлог – 2
Рилци – 3
Садово – 1
Сандански – 8
Симитли – 5
Сливница – 1
Хаджидимово – 1
Хвостяне – 1
Черниче – 1
Юруково – 1