На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 06.11-08.11.2020 г. – общо 343

Абланица – 1
Банско – 13
Баня – 3
Бачево – 7
Беласица – 3
Белица – 2
Благоевград – 115
Борово – 3
Брежани – 1
Буково – 1
Българчево – 1
Брезница – 1
Годешево – 1
Габране – 2
Горна Брезница – 1
Гоце Делчев – 26
Гърмен – 2
Дамяница – 1
Дебрен – 2
Добринище – 3
Добърско – 1
Дъбница – 3
Дъбрава – 1
Елешница – 4
Железница – 2
Изгрев – 2
Коларово – 1
Копривлен – 1
Кресна – 4
Долно Драглище – 1
Илинден – 1
Кавракирово – 1
Микрево – 1
Тешово – 1
Годлево – 1
Катунци – 1
Поленица – 2
Крупник – 2
Лешница – 1
Логодаж – 1
Марикостиново – 1
Мосомище – 6
Ново Ляски – 2
Ощава – 1
Падеж – 1
Петрич – 42
Покровник – 2
Полена – 2
Полето – 2
Първомай – 2
Разлог – 13
Сандански – 21
Сатовча – 1
Симитли – 12
Склаве – 2
Сливница – 1
Струма – 1
Теплен – 1
Хаджидимово – 3
Церово – 2
Черниче – 1
Юкоруда – 3