На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 30.10-01.11.2020 г. – общо 261

Абланица – 1
Банско – 3
Баня – 4
Бачево – 6
Благоевград – 104
Влахи – 1
Гега – 1
Горна Брезница – 1
Горно Драглище – 1
Гоце Делчев – 18
Делвино – 1
Добри Лаки – 1
Добринище – 2
Добърско – 3
Долно Дряново – 1
Дренково – 1
Дъбрава – 1
Еленово – 1
Копривлен – 1
Кресна – 4
Кулата – 1
Кърналово – 1
Марикостиново – 3
Места – 1
Мосомище – 1
Падеш – 1
Петрич – 23
Първомай – 2
Разлог – 16
Самуилово – 2
Сандански – 14
Симитли – 13
Склаве – 1
Хотово – 1
Юруково – 1
Яворница – 1
Якоруда – 7
Бело поле – 2
Борово – 1
Коларово – 1
Осина – 1
Скрът – 1
Сливница – 1
Буково – 1
Елешница – 1
Крупник – 1
Мелник – 1
Михнево – 1
Поленица – 1
Тросково – 1
Хвостяне – 1
Черниче – 1
Долно Драглище – 1