АктуалноИнформация за коронавирус COVID-19Новини

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 23.10-25.10.2020 г. – общо 185

Балдево – 1
Баничан – 1
Банско – 2
Блатска – 1
Бачево – 2
Белица – 1
Благоевград – 59
Брежани – 1
Гега – 1
Габрене – 1
Гоце Делчев – 13
Гърмен – 2
Дебрен – 1
Изгрев – 1
Копривлен – 2
Кресна – 2
Ново Делчево – 1
Хърсово – 1
Лешко – 1
Лешница – 1
Марикостиново – 1
Митино – 1
Мосомище – 1
Мощанец – 1
Огняново – 2
Коларово – 2
Рупите – 1
Якоруда – 2
Падеш – 1
Петрич – 28
Покровник – 1
Разлог – 16
Рилци – 1
Бунцево – 1
Сандански – 14
Селище – 1
Симитли – 11
Струмешница – 1
Струмяни – 1
Хаджидимово – 1
Хвостяне – 1
Хотово – 1