На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 22.10.2020 г. – общо 92

Абланица – 1
Банско – 1
Бачево – 1
Беласица – 1
Белица – 1
Бело поле – 1
Благоевград – 41
Борово – 1
Ваклиново – 1
Горна Крушица – 1
Гоце Делчев – 1
Кресна – 5
Кулата – 1
Микрево – 1
Огняново – 1
Падеш – 1
Петрич – 1
Полена – 1
Разлог – 7
Рупите – 1
Сандански – 8
Симитли – 2
Склаве – 1
Скрът – 1
Сливница – 1