На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 19.10.2020 г. – общо 63

Абланица – 1
Банско – 1
Баня – 1
Благоевград – 26
Бунцево – 1
Гоце Делчев – 1
Гърмен – 2
Долно Драглище – 1
Дъбница – 1
Кавракирово – 1
Катунци – 1
Ключ – 1
Коларово – 1
Мечкул – 1
Микрево – 1
Михнево – 1
Мосомище – 1
Обел – 1
Петрич – 7
Поленица – 2
Разлог – 3
Ръждак – 1
Самуилово – 1
Сандански – 3
Симитли – 1
Тополница – 1