На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 13.10.2020 г. – общо 86

Благоевград – 37
Абланица – 2
Бело поле – 1
Блатска – 1
Гоце Делчев – 8
Дъбница – 2
Бучино – 1
Железница – 1
Илинден – 1
Лешница – 1
Марино поле – 1
Микрево – 1
Петрич – 8
Покровник – 1
Разлог – 5
Сандански – 7
Симитли – 1
Туховище – 1
Фългово – 1
Хаджидимово – 3
Якоруда – 1
Първомай – 1