На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 12.10.2020 г. – общо 48

Благоевград – 21
Абланица – 1
Борово – 1
Долна Рибница – 1
Гоце Делчев – 5
Дъбница – 2
Изгрев – 2
Мосомище – 1
Ощава – 1
Петрич – 2
Плоски – 1
Поленица – 1
Разлог – 1
Сандански – 2
Симитли – 1
Склаве – 1
Скребатно – 1
Слащен – 1
Хаджидимово – 2