АктуалноНовини

Въвеждане в експлоатация на Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ)-Информационна база данни

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с изпълнението на Договор № РД-11-445/05.12.2018 г. с предмет: „Разработка, внедряване и поддръжка на Информационна система за контрол на медицинската експертиза“ (Информационна база данни), публикуваме на официалната страница на РЗИ Благоевград съобщение и ръководство с указания за работа със Системата изпратени от МЗ.

Съобщение

Ръководство на ОПЛ/Дентален лекар

Ръководство ЛКК

Ръководство ТЕЛК