На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 01.10.2020 г. – общо 25

Бачево – 1

Благоевград – 8

Вълкосел – 1

Горно Дряново – 1

Катунци – 1

Добринище – 1

Микрево – 1

Якоруда – 3

Мусомище – 1

Петрич – 1

Разлог – 2

Сандански – 1

Старчево – 1

Туховище – 1

Хаджидимово – 1