ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

При установен положителен случай на COVID 19 на ученици, учители или помощен персонал в училище , директора на училището или медицинското лице трябва да представи пред РЗИ – Благоевград списък на контактните ученици или персонал с трите имена, ЕГН, точен адрес и телефон.