ОТНОСНО ОТМЯНА НА НАЛОЖЕНА КАРАНТИНА ПРИ ВЛИЗАНЕ В СТРАНАТА

Предписание за поставяне под карантина на контактно лице на болен от COVID-19 – НЕ СЕ ОТМЕНЯ!

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че за издаване  на заповед за отмяна на наложена карантина (COVID-19) от РЗИ Благоевград са необходими да предоставите следните данни:

  1. Три имена
  2. ЕГН/ЛНЧ/Номер на паспорт
  3. Емайл адрес за обратна връзка
  4. Телефон за контакт
  5. Сканиран резултат за отрицателен PCR-тест с всички необходими реквизити:

Имена
ЕГН
Дата на излизане на резултата
Печат на лабораторията

Срокът за издаване на документа е до 24 часа от подаване на заявлението в РЗИ Благоевград.

Предписание за поставяне под карантина на контактно лице на болен от COVID-19 – НЕ СЕ ОТМЕНЯ!