На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 22.09.2020 г. – общо 24

Благоевград – 5

Гоце Делчев – 3

Дъбрава – 1

Кавракирово – 1

Нова Ловча – 1

Петрич – 2

Разлог – 1

Сандански – 4

Симитли – 2

Хаджидимово – 1

Юруково – 1

Якоруда – 2