На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 17.09.2020 г. – общо 30

Банско – 1

Баня – 1

Бачево – 1

Благоевград – 7

Гоце Делчев – 3

Коларово – 1

Петрич – 2

Плетена – 1

Разлог – 2

Сандански – 5

Хаджидимово – 1

Якоруда – 5