На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 15.09.2020 г. – общо 26

Белица – 1

Благоевград – 5

Борово – 2

Българчево -1

Гоце Делчев – 4

Дагоново – 1

Долна Градешница – 1

Петрич – 1

Сандански – 5

Симитли – 1

Скрът – 1

Теплен – 1

Якоруда – 2