На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 09.09.2020 г. – общо 20

Банско – 1

Бачево – 1

Благоевград – 7

Гоце Делчев – 2

Дагоново – 1

Дъбрава – 1

Микрево – 1

Ново Делчево – 1

Плетена – 1

Разлог – 1

Сандански – 1

Юруково – 1

Якоруда – 1