На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 03.09.2020 г. – общо 31

Гоце Делчев – 7

Аврамово – 1

Баня – 1

Белица – 1

Дъбница – 3

Елешница – 1

Жижево – 1

Копривлен – 1

Краище – 1

Лъжница – 1

Микрево – 1

Мосомище – 1

Петрич – 2

Разлог – 1

Старчево – 1

Тополница – 1

Хаджидимово – 1

Черна места – 1

Юруково – 1

Якоруда – 3