На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 26.08.2020 г. – общо 24

Благоевград – 5

Беслен – 1

Банско – 1

Белица – 1

Гоце Делчев – 2

Добринище – 1

Долно Осеново – 1

Краище – 1

Кърналово – 1

Марчево – 1

Петрич – 4

Първомай – 2

Разлог – 2

Якоруда – 1