На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 25.08.2020 г. – общо 37

Благоевград – 9

Банско – 1

Бачево – 1

Брезница – 3

Вълкосел – 1

Гоце Делчев – 2

Дагоново – 1

Дебрен – 1

Кочан – 2

Краище – 2

Кресна – 1

Кулата – 1

Петрич – 2

Покровник – 1

Разлог – 4

Самуилово – 1

Сандански – 3

Якоруда – 1