На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 21.08-23.08.2020 г. – общо 35

Благоевград – 8

Петрич – 8

Сандански – 2

Горно Дряново – 1

Добринище – 1

Долно Осеново – 1

Краище – 1

Ласкарево – 1

Разлог –3

Тополница – 1

Якоруда – 1

Брезница – 1

Гоце Делчев – 4

Жижево – 1

Кресна – 1