Световна седмица на кърменето 2020 „Подкрепяме кърменето за по-здрава планета“

Тази година за 28-ми пореден път светът отбелязва Световната седмица на кърменето.
„Подкрепяме кърменето за по-здрава планета“ е мотото на кампанията и то отразява в голяма степен онова, от което всички най-много се нуждаем. Кампанията има за цел да хвърли светлина върху въздействието на храненето на бебетата върху околната среда и изменението на климата и върху необходимостта от защита, насърчаване и подкрепа на кърменето за здравето както на цялата планета, така и на нейните обитатели. Здравата екосистема е основа за здравето на всеки от нас, а нашите модели на хранене, производство и потребление влияят неимоверно много върху средата ни.
Кърменето е оптимален начин за хранене на бебетата – здравословен, икономически изгоден, екологично чист и незамърсяващ околната среда. Във времена на нови предизвикателства – на климатични промени, на продължаващата пандемия COVID-19, то може да допринесе за здравето краткосрочно и дългосрочно, да бъде основа за добри бъдещи модели на хранене и за продоволствена сигурност при нормални и извънредни ситуации.
Световната кампания се организира от Световния алианс за кърмене (The World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) – мрежа от лица и организации като СЗО, УНИЦЕФ световни мрежи и неправителствени организации, които работят за защита, подкрепа и насърчаване на кърменето.
Ето някои от посланията на кампанията:
• Топлата верига на подкрепа създава благоприятна среда, която дава възможност на всички жени да кърмят оптимално.
• Кърменето е отличен пример за дълбоката връзка между човешкото здраве и природните екосистеми.
• Кърмата е естествена възобновяема храна, която е екологично безопасна и „зелена“, защото се произвежда и доставя на потребителя без замърсяващи опаковки и не оставя отпадъци.
• Изкуственото хранене оставя огромен отпечатък върху природата, допринасящ за изчерпването на нейните ресурси, влошаването на околната среда и увеличаването на емисиите на парникови газове, които причиняват глобално затопляне и климатични промени.