Дейности извършени от РЗИ Благоевград свързани с коронавирус COVID-19 – към 06.07.2020 г.

Към 06.07.2020г. броя на потвърдените положителни случаи на COVID-19 в референтна лаборатория, на територията на област Благоевград са общо 219 лица. От тях:

  • Домашна карантина – 187 лица / 142 излекувани/;
  • Хоспитализирани – 22 лица;
  • На интензивно лечение – 2 лица;
  • Починали – 8 лица;
    За периода от 29.06.2020г. до 05.07.2020г. са диагностицирани 34 лица с COVID-19. Издадени са 34 бр. предписания за изолация на потвърдените с COVID-19 лица и 48 бр. на контактни лица. Издадени 6 бр. предписания за спазване на противоепидемични мерки в обекти с регистрирани случаи на COVID-19 в тях.
    За същия период на ГКПП пунктове на територията на областта са приети и проверени 8 653 бр. декларации на влизащи в страната граждани.
    Взети са 71 бр. проби за РCR изследвания на контактни лица и контролни проби за изследване на потвърдени случаи.