Дейности извършени от РЗИ Благоевград свързани с коронавирус COVID-19 – към 29.06.2020 г.

Към 29.06.2020г. броя на потвърдените положителни случаи на COVID-19 в референтна лаборатория, на територията на област Благоевград са общо 185 лица. От тях:

  • Домашна карантина – 165 лица / 133 излекувани /;
  • Хоспитализирани – 10 лица;
  • На интензивно лечение – 2 лица;
  • Починали – 8 лица;
    За периода от 22.06.2020г. до 28.06.2020г. са диагностицирани 12 лица с COVID-19. Издадени са 12 бр. предписания за изолация на потвърдените с COVID-19 лица и 20 бр.на контактни лица. Издадени 5 бр. предписания за спазване на противоепидемични мерки в обекти с регистрирани случаи на COVID-19 в тях.
    За същия период на ГКПП пунктове на територията на областта има издадени 6 бр. предписания за задължителна карантина и са приети и проверени 12 068 бр. декларации на влизащи в страната граждани.
    За периода са взети 131 бр. проби за РCR изследвания, като от тях : 45 бр. от персонал и потребители в заведения за социални услуги в с.Петрово и с.Вълково, 86 бр. на контактни лица и контролни проби за изследване на потвърдени случаи.