Дейности извършени от РЗИ Благоевград свързани с коронавирус COVID-19 – към 22.06.2020 г.

Към 22.06.2020г. броя на потвърдените положителни случаи на COVID-19 в референтна лаборатория, на територията на област Благоевград са общо 173 лица. От тях:

  • Домашна карантина – 157 лица / 131 излекувани /;
  • Хоспитализирани – 7 лица;
  • На интензивно лечение – 1 лице;
  • Починали – 8 лица;

За периода от 15.06.2020г. до 21.06.2020г. са  диагностицирани 21 лица  с COVID-19. Издадени са 21 бр. предписания  за изолация на потвърдените с COVID-19 лица и 25 бр.на  контактни лица. Издадени 4 бр. предписания  за спазване на противоепидемични мерки в обекти с регистрирани случаи на COVID-19 в тях.

За същия период на ГКПП пунктове на територията на областта има  издадени 3 бр. предписания за задължителна карантина и са приети и проверени 12 040 бр. декларации на влизащи в страната граждани. За периода са взети 215 бр. проби за РCR изследвания, като от тях 188 бр. на контактни лица и  27 бр. контролни проби за изследване на потвърдени случаи.