Дейности извършени от РЗИ Благоевград свързани с коронавирус COVID-19 – към 15.06.2020 г.

Към 15.06.2020г. броя на потвърдените положителни случаи на COVID-19 в референтна лаборатория, на територията на област Благоевград са общо 152 лица. От тях:

 • Домашна карантина – 137 лица / 103 излекувани /;
 • Хоспитализирани – 7 лица;
 • На интензивно лечение – няма;
 • Починали – 8 лица;
  За периода от 08.06.2020г. до 14.06.2020г. са диагностицирани 7 лица с COVID-19. Издадени са 12 бр. предписания за домашна изолация на потвърдени с COVID-19 лица и техните контактни, както и 2 бр. предписания за смяна на адрес на карантина.
  За същия период на ГКПП пунктове на територията на областта няма издадени предписания за задължителна карантина и са приети и проверени 7058 бр. декларации на влизащи в страната граждани.
  За периода са взети 70 бр. проби за РCR изследвания, като от тях 63 бр. в Заведения за социални услуги:
 • Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с.Първомай – 22 лица, потребители и персонал;
 • Дом за деца лишени от родителски грижи с Първомай – 13 лица, потребители и персонал.
 • Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания гр.Благоевград – 28 лица, потребители и персонал;
  Взети са 7 бр. контролни проби за изследване на потвърдени случаи.
  Всички проби са отрицателни.