Дейности извършени от РЗИ Благоевград свързани с коронавирус COVID-19 – към 08.06.2020 г.

Към 08.06.2020г. броя на потвърдените положителни случаи на COVID-19 в референтна лаборатория, на територията на област Благоевград са общо 145 лица. От тях:

 • Домашна карантина – 130 лица / 89 излекувани /;
 • Хоспитализирани – 7 лица;
 • На интензивно лечение – няма;
 • Починали – 8 лица;
  За периода от 01.06.2020г. до 07.06.2020г. е диагностицирано 1 лице с COVID-19 от област Смолян. Издадени са 3 бр. предписания за домашна изолация след дехоспитализация и 5 бр. предписания за смяна на адрес на карантина.
  За същия период на ГКПП пунктове на територията на областта е издадено 1 бр. предписание за задължителна карантина и са приети и проверени 7250 бр. декларации на влизащи в страната граждани.
  За периода са взети 172 бр. проби за РCR изследвания, като от тях 128 бр. в Заведения за социални услуги:
 • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция гр.Гоце Делчев – 28 лица, потребители;
 • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства гр.Гоце Делчев – 45 лица, потребители и персонал.
 • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция гр.Разлог – 14лица, потребители и персонал;
 • Дом за стари хора гр.Разлог – 41 лица, потребители и персонал.
  Взети са 44 бр. контролни проби за изследване на потвърдени случаи.
  Всички проби са отрицателни.