АктуалноИнформация за коронавирус COVID-19Новини

Дейности извършени от РЗИ Благоевград свързани с коронавирус COVID-19 към 01.06.2020 г.

Към 01.06.2020г. броя на потвърдените положителни случаи на COVID-19 в референтна лаборатория, на територията на област Благоевград са общо 145 лица. От тях:

 • Домашна карантина – 127 лица / 62 излекувани /;
 • Хоспитализирани – 9 лица;
 • На интензивно лечение – 1 лице;
 • Починали – 8 лица;
  За периода от 25.05.2020г. до 01.06.2020г. са диагностицирани 2 лица с COVID-19. Издадени са 16 бр. предписания за домашна изолация след дехоспитализация.
  За същия период на ГКПП пунктове на територията на областта са издадени 165 бр. предписания за задължителна карантина и са приети и проверени 6345 бр. декларации на влизащи в страната граждани.
  За периода са взети 64 бр. проби за РCR изследвания, като от тях 61 бр. в Заведения за социални услуги:
 • Дом за стари хора гр.Гоце Делчев – 35 лица, персонал и потребители;
 • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция гр.Гоце Делчев – 13 лица, персонал;
 • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост гр.Гоце Делчев – 13 лица, персонал.
  Всички са отрицателни.