31 МАЙ СЕ ОТБЕЛЯЗВА СВЕТОВНИЯ ДЕН БЕЗ ТЮТЮН

По традиция всяка година по инициатива на Световната здравна организация (СЗО) на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Събитието се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн, и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на неговото потребление.

За 2020 г. темата за Световния ден без тютюн, определена от СЗО е „Да говорим открито за последствията от тютюна!.

Фокусът на посланията през 2020 г. са насочени към ограничаване на отрицателното въздействие на тютюна върху здравето на младите хора.

Предвид темата, обявена от СЗО и поради пандемията от COVID-19, свързана с  необходимостта всички ние да пазим здравето на хората, тази година дейностите основно да се реализират, чрез интернет пространството.

По повод 31 май – Световния ден без тютюн, Министерство на здравеопазването, в рамките на своите правомощия, си поставя за цел да се насочат усилията към реализиране на ефективни превантивни дейности, насочени към младите хора, чрез възможностите на интернет пространството.

Предвид темата на Световния ден без тютюн за 2020 г., Ви предлагаме следната тема за организиране на инициативи на регионално ниво: „Младите хора и бъдещето на зависимостта“.

По повод Световния ден без тютюн Министерство на здравеопазването организира Конкурс за плакат на тема „Да говорим открито за последствията от тютюна!“, посветен на превенцията на тютюневата зависимост. За повече информация, моля следете темата на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

      Полезни материали и източници:

https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day-2020-protecting-youth-from-industry-manipulation-and-preventing-them-from-tobacco-and-nicotine-use

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco

           Авторски видео клип „Тютюнопушенето риск за здравето сега“, изработен в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

ЮНОШИТЕ И ТЮТЮНЪТ – НЕ СЕ ОСТАВЯЙ ДА ТЕ УНИЩОЖИ ТЮТЮНЪТ