Новиниотдел ПБПЗ

31 МАЙ 2020 Г.СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ – „ДА ГОВОРИМ ОТКРИТО ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЮТЮНА!“

На 31 май 2020 г. Световната здравна организация отбелязва Световния ден без тютюн. Темата на тази година е съсредоточена върху „Защита на младите хора от манипулиране в индустрията и предотвратяване на употребата им от тютюн и никотин“. Тютюневата промишленост все повече се насочва към младите хора. В усилията си да манипулира младите хора, тютюневата индустрия прибягва до разкрасяване на продуктите, за да ги направи по-привлекателни за конкретната демография, особено чрез опаковане или брандиране. Това е особено очевидно при неотдавнашния взрив на интерес към електронните цигари и тютюневите изделия с нагряване.

               С отбелязване на Световният ден за борба с тютюна през 2020 г. ще се насочи вниманието към това как младите хора могат да да поемат контрола върху здравето си и да отхвърлят пристрастяването към тютюна. Чрез кампании и интервенции в цялото общество и с призив за контрол на тютюнопушенето и защита на тези групи, да се изгради устойчивост сред следващото поколение млади хора. Младите хора трябва непрекъснато да се насочват към бъдеще без тютюн  и най-добрите практики за здравето. 

               В продължение на десетилетия тютюневата промишленост нарочно използва стратегически, агресивни и добре финансирани тактики за привличане на младежта към тютюневите и никотиновите продукти. Документите от вътрешната индустрия разкриват задълбочени проучвания и изчислени подходи, предназначени да привлекат ново поколение потребители на тютюн, от дизайна на продукта до маркетинговите кампании, насочени към заместване на милионите хора, които всяка година умират от болести, които се дължат на тютюна, с нови потребители – младежи.

               В отговор на систематичната, агресивна и устойчива тактика на тютюневите и свързаните с тях индустрии за привличане на ново поколение потребители на тютюн, Световният ден без тютюн 2020 ще осигури кампания за борба с маркетинга и ще даде възможност на младите хора да се включат в борбата срещу големия тютюн.

               Глобалната кампания „Световният ден на тютюна 2020“ ще служи за:

 • Развенчаване  на митове и разкриване на манипулационни тактики, използвани от тютюневата промишленост и свързаните с нея индустрии, по-специално маркетингови тактики, насочени към младите хора, включително чрез въвеждане на нови и нови продукти, аромати и други атрактивни характеристики;
 • Обогатяване на младите хора със знания за намеренията и тактиките на тютюна и свързаните с тях индустрии, за да предпазят настоящите и бъдещите поколения от тютюневите и никотиновите продукти; 
 • Овластяване на влияещите (в поп културата, в социалните медии, в дома или в класната стая), за да защитят младежта и да катализират промените, като ги ангажират в борбата срещу Големия тютюн.

Как тютюнът и свързаните с него индустрии манипулират младежта?

 • Използване на аромати, които са привлекателни за младите в тютюневите и никотиновите продукти, като череша, дъвка за балончета и бонбони от памук, което насърчава младите хора да подценяват свързаните с това рискове за здравето и да започнат да ги използват
 • Елегантни дизайни и атрактивни продукти , които също могат да бъдат лесни за носене и са измамни (например продукти, оформени като USB стик или бонбони)
 • Популяризиране на продукти като „намалена вреда“ или „по-чисти“ алтернативи на конвенционалните цигари при липса на обективна наука, обосноваваща тези твърдения
 • Спонсорства на знаменитости /влиятелни личности и спонсорирани от марката конкурси за популяризиране на тютюневи и никотинови продукти (напр. Instagram influencers)
 • Маркетинг на търговски обекти, посещавани от деца, включително позициониране в близост до сладкиши, закуски или сода и предоставяне на премии за доставчиците, за да се гарантира, че техните продукти се показват в близост до местата, посещавани от младите хора (включва предоставяне на маркетингови материали и витрини на търговците на дребно)
 • Продажба на цигари с единични пръчици и други тютюневи и никотинови продукти в близост до училищата , което прави евтин и лесен достъп до училищните деца за достъп до тютюневи и никотинови продукти
 • Косвен маркетинг на тютюневи изделия във филми, телевизионни предавания и онлайн стрийминг предавания
 • Машини за продажба на тютюн в места, посещавани от млади хора, обхванати от атрактивни реклами и пакети, както и подкопаващи регулациите относно продажбите на непълнолетни
 • Съдебен спор за отслабване на всички видове разпоредби за контрол на тютюна, включително предупредителни етикети, показване на мястото на продажба и разпоредби, които ограничават достъпа и търговията с деца (конкретно разпоредби за забрана на продажбата и рекламата на тютюневи изделия в близост до училищата).

Призив за действие

Светът не може да си позволи поколение, измамено от лъжите на тютюневата индустрия, което се преструва, че насърчава свободата на личния избор, като същевременно гарантира вечни печалби – независимо от милионите хора, които плащат с живота си всяка година.

СЗО призовава влияещите – в поп културата, в социалните медии, в дома или в класната стая – които достигат и се свързват с младежта, за да разкрият манипулативните тактики на индустриите за създаване на ново поколение потребители на тютюн. Трябва да дадем възможност на младите да се изправят срещу Big Tobacco, като разсеяме лъжите му и откажем да използваме неговите продукти.

По данни на Бритиш Американ Табако България в ученическа възраст е напълно естествено всички младежи да се стремят да изглеждат физически добре, да имат атлетична фигура, добро телосложение. Много от тях имат желание да станат спортисти, да постигат успехи, но пушенето е сериозна пречка за физическото им развитие. С възрастта неизбежно се увеличават вредните последствия, и младите хора започват да съжаляват за това, че са се увлекли по модерен, но толкова вреден навик. Започват да говорят за пушенето като за грешка от младостта си. Някои се опитват да поправят тази грешка, но малко са тези, които съумяват да победят пристрастяването си към тютюневия дим.

Младите хора наистина трябва да разберат, че пушенето по никакъв начин не свидетелства за това, че са пораснали. То по-скоро показва незнание и лекомислие към собственото си здраве.

България продължава да е сред страните, в които броят на пушачите все още е много висок, като особено плашеща е статистиката за нивата на пушене сред младежите.

Повишаване на мотивираността и ангажираността на децата и младежите в грижа за собственото им здраве, както и активното им включване в извънкласни дейности, укрепващи физическото и психично здраве – спорт, туризъм, изкуство, хоби, любими автори и книги, грижа за домашно животно, разходки на открито сред природата с приятели, трябва да се превърнат в ежедневие.

Превенцията на пушенето сред подрастващите трябва да е приоритет в борбата с цигарите не само за родители, учители, медицински специалисти, но и за цялото общество, защото редовното пушене на цигари, започнало в юношеството е предотвратим риск за заболеваемост, инвалидност и преждевременна смъртност сред младите хора.