Дейности извършени от РЗИ Благоевград свързани с коронавирус COVID-19 – към 26.05.2020 г.

Брой на потвърдените положителни случаи на територията на област Благоевград са общо 11 лица. От тях:

  • Домашна карантина – 5 лица / 8 излекувани /;
  • Хоспитализирани – 5 лица;
  • На интензивно лечение – 0 лица;
  • Починали – 1 лице;

За периода от 18.05.2020г. до 25.05.2020г. са въведени диагностицирани с COVID-19 – 11 лица. Издадени 11 бр. предписания на положителни за COVID-19 и 46 броя на контактни лица за домашна карантина.
За същия период на ГКПП пунктове на територията на областта са издадени 897 бр. предписания за задължителна карантина на влизащи в страната граждани.
До момента са направени РCR изследвания на персонал в Дом за пълнолетни лица с психични разтройства – 35, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица от с. Петрово 19, Дом за стари хора – с. Падеш – 25 , Център за настаняване от семеен тип ,,Надежда“ -26. Всички са отрицателни.
За периода 18.05-28.05.2020г. са взети общо 151 бр. проби за РCR изследвания, като от тях 11 са положителни за COVID 19.
Издадени актове за отмяна на предписания за поставяне под карантина, съгласно Заповед на министъра N РД-01-274/21.05.2020 г. – 650 броя.
Проверки на обекти с обществено предназначение – 113 броя.
Връчени предписания за спазване на противоепидемичните мерки – 25 броя.
Проверки на аптеки – 12 броя.
Отговор по сигнали и жалби на граждани – 18 броя