Дейности извършени от РЗИ Благоевград свързани с коронавирус COVID-19 – 11.05.2020 г.

Дейности извършени от Дирекция Надзор на заразните болести:

Към 11.05.2020г. броя на потвърдените положителни случаи на COVID-19 в референтна лаборатория, на територията на област Благоевград са общо 96 лица. От тях:

 • Домашна карантина – 67 лица / 13 излекувани /;
 • Хоспитализирани – 22 лица;
 • На интензивно лечение – 2 лица;
 • Починали – 5 лица;
  За периода от 04.05.2020г. до 11.05.2020г. са въведени диагностицирани с COVID-19 – 33 лица. Издадени 23 бр. предписания на положителни за COVID -19 и 48 броя на контактни лица за домашна карантина.
  За същия период на ГКПП пунктове на територията на областта са издадени 1373 бр. предписания за задължителна карантина на влизащи в страната граждани.
  Брой на лицата, на които се извършва медицинско наблюдение от служители на РЗИ, които не са осъществили правото си на избор на ОПЛ – няма.
  Извършени съвместни проверки с РУ на МВР за спазване на домашна карантина–109 бр.
  В гр.Банско са извършени 1453 бр. изследвания с бързи тестове, при което са установени 5 лица с Ig M (+) резултат, 27 лица с Ig M (+) и IgG (+) и 42 лица с IgG (+). Взети материали за PCR изследване от 33 лица, като от тях положителен за COVID -19 е едно лице.
  До момента са направени РCR изследвания на персонал и потребители в Защитени жилища 1 и 2 за лица с умствена изостаналост гр.Банско – 23 лица и в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с.Долно Драглище – 89 лица. Всички са отрицателни.
  За периода 04-10.05.2020г. са взети 130 бр. проби за РCR изследвания, като от тях 70 бр. в Дома за стари хора в гр.Благоевград ж.к.Струмско. С положителен за COVID -19 резултат е едно лице, в добро състояние, без симптоми, карантиниран в Дома за стари хора.

Дейности извършени от Дирекция Обществено здраве:

271 броя проверки на обекти с обществено предназначение
17 броя предписания за хигиенни мерки
1 брой заповед за спиране


Дейности извършени от Дирекция Медицински дейности:

10 броя проверки на аптеки за спазване на противоепидемични мерки