АктуалноИнформация за коронавирус COVID-19Новини

Дейности извършени от РЗИ Благоевград свързани с коронавирус COVID-19 – 07.05.2020 г.

Дейности на Дирекция „Медицински дейности“ за периода 07.05.2020 г.

 1. Регистриране и сканиране на предписания и формуляри към тях:
 • регистрирани 213 бр.
 • сканирани 288 бр.
 1. Раздадени 94 кочана специални рецептурни бланки със зелен цвят.
 2. Приети отчети:
 • 5 от аптеки;
 • 9 от лекари.
 1. Изготвени отговори на 2 жалби.
 2. Изготвени писма:
 • 1 до ОД на МВР;
 • 1 до ИАМН за заличаване на ЛЗИБМП;