Дейности извършени от РЗИ Благоевград свързани с коронавирус COVID-19 – 05.05.2020 г.

Към 05.05.2020г. броя на потвърдените положителни случаи на COVID-19 в референтна лаборатория, на територията на област Благоевград са общо 65 лица. От тях:

 • Домашна карантина – 43 лица / 13 излекувани /;
 • Хоспитализирани – 16 лица;
 • На интензивно лечение – 2 лица;
 • Починали – 4 лица;

За периода от 27.04.2020г. до 04.05.2020г. въведени диагностицирани с COVID-19“ – 18 лица. Издадени предписания на контактни лица за домашна карантина – 30 броя.Брой на лицата, на които се извършва медицинско наблюдение от служители на РЗИ, които не са осъществили правото си на избор на ОПЛ – 2 лица.
Извършени съвместни проверки с РУ на МВР за спазване на домашна карантина–124 бр.
В гр.Банско са извършени 1453 бр. изследвания с бързи тестове, при което са установени 5 лица с Ig M (+) резултат, 27 лица с Ig M (+) и IgG (+) и 42 лица с IgG (+). Взети материали за PCR изследване от 33 лица, като от тях положителен за COVID -19 е едно лице.
До момента са направени РCR изследвания на персонал и потребители в Защитени жилища 1 и 2 за лица с умствена изостаналост гр.Банско – 23 лица и в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с.Долно Драглище – 89 лица. Всички са отрицателни.


Дейности на Дирекция „Медицински дейности“ за периода 05.05.2020 г.

 1. Регистриране и сканиране на предписания и формуляри към тях:
 • регистрирани 229 бр.
 • сканирани 294 бр.
 1. Раздадени 25 кочана специални рецептурни бланки със зелен цвят и 5 бр. специални рецептурни бланки с жълт цвят.
 2. Приети отчети:
 • 17 от аптеки;
 • 7 от лекари.
 1. Изготвен отговор на една жалба.
 2. Работа по жалби.
 3. Изготвен отчет за 04.05.2020 г. по Заповед №РД-01-247/23.04.2020г.
 4. Изготвени писма:
 • 3 писма и 3 заповеди за смяна на ТЕЛК състави;
 • 1 до ЛЗБМП, осъществяващи дейности по хирургия;
 • 2 до прокуратура;
 • 1 до ОД на МВР;
 • 1 до РК на БЛС;
 • 1 до ИАМН за заличаване на ЛЗИБМП;
 1. Работа в регистъра /електронен и хартиен/:
 • вписване на 2 нови регистрации;
 • вписване на 3 промени в регистрации;
 • вписване на лекар;
 1. Дадени 2 консултации по регистрация на ЛЗИБМП.